Categories
News

European Student Go Championship 2019, results

European Student Go Championship 2019, 28.09 - 29.09. Kyiv, Ukraine
 
 # Name           Country Rank  MMS I  II III IV V Points SOS SOSOS
 
 1 Podpera Lukas      cz   7 dan   22 2+ 4+ 3+ 5+ 6+  27 124  609
 2 Matushkin Alexander   ru   5 dan   22 1- 6+ 9+ 3+ 7+  26 123  607
 3 Krushelnytskyi Valerii  ua   5 dan   22 7+ 8+ 1- 2- 10+  25 122  603
 4 SerbanMihai-Valentin   ro   5 dan   22 9+ 1- 8+ 6- 5+  25 121  608
 5 Korolov Roman      ua   5 dan   22 8- 9+ 7+ 1- 4-  24 122  606
 6 Hiliazov Oleksandr    ua   2 dan   21 10+ 2- 12+ 4+ 1-  24 121  590
 7 Mykhaliuk Yurii     ua   4 dan   22 3- 11+ 5- 8+ 2-  24 120  595
 8 Jacimovic Mihailo    rs   3 dan   22 5+ 3- 4- 7- 9-  23 121  605
 9 Kouba Petr        cz   4 dan   22 4- 5- 2- 10- 8+  23 120  602
 10 Malko Yaroslav      ua   1 dan   20 6- 12- 11+ 9+ 3-  22 115  577
 11 Tomsu Adriana      cz   1 dan   20 12- 7- 10- 13+ 15+  22 107  529
 12 Petrashevska Nika    ua   2 kyu   18 11+ 10+ 6- 15+ 14-  21 107  538
 13 Sheredeko Heorhii    ua   3 kyu   17 14+ 15+ 16+ 11- 20+  21  85  452
 14 Kralikova Zuzana     sk   3 kyu   17 13- 16+ 15- 17+ 12+  20  93  433
 15 Rusanovskyi Yevhen    ua   3 kyu   17 16+ 13- 14+ 12- 11-  19 102  482
 16 Redila Ilona       ua   4 kyu   16 15- 14- 13- 18+ +-  18  90  419
 17 Minaev Nikita      ua   9 kyu   11 18+ 21+ 20- 14- 23+  14  49  280
 18 Scriba Charlotte     de  10 kyu   10 17- 20+ 21+ 16- 22+  13  49  276
 19 Bohatyrenko Yelyzaveta  ua  18 kyu   2 +- 22+ 23+ 20+ 21+  7  27  199
 20 Yudenko Vadym      ua  16 kyu   4 22+ 18- 17+ 19- 13-  6  60  244
 21 Naumenko Mariia     ua  16 kyu   4 23+ 17- 18- +- 19-  6  43  203
 22 Ihnatenko Anastasia   ua  16 kyu   4 20- 19- +- 23- 18-  5  34  205
 23 Jovenko Nazar      ua  18 kyu   2 21- +- 19- 22+ 17-  4  35  188